Tűzoltó készülék gyártás, forgalmazás, karbantartás

Jogszabályok

A tevékenységünnekl kapcsolatos főbb Jogszabályok

 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 • 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bíróságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 • 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
 • 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára szóló szabályokról
 • 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
 • 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítménybeli tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ezirányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéséről
 • 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a szakvizsga részletes szabályairól
 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 • 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelősségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
 • 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról